Mets on üks Eesti vähestest loodusvaradest ja meie suurim rahvuslik rikkus. Soovime läbi oma tegevuse aidata kaasa jätkusuutlikule metsamajandamisele Eestis, olla metsaomanikele abiks metsa hooldamisel ja arendamisel ning toetada neid, kes Eesti metsa ilu ja metsaga seotud traditsioone väärtustavad ja hoiavad.

Meie missiooniks on tõsta metsade tootlikkust ja uuenemisvõimet läbi targa ja kaalutletud metsamajandamise.

Teie AM Timber OÜ!