Metsa müügiks vajalik dokumentatsioon

Kasvava metsa müügiks on vaja metsaomanikul sõlmida raieõiguse võõrandamise ehk ostu-müügileping. Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada järgmised kasvava metsa raieõiguse valdamise seaduslikkust tõendavad originaaldokumendid:

● metsateatis (st. dokument, mis on aluseks kasvava metsa võõrandamislepingul müüdava puidukoguse määramiseks);

● kasvava metsa raieõiguse omandanul isikul selle edasivõõrandamisel eelmise omanikuga sõlmitud võõrandamise leping.

Lisaks eelpool toodud dokumentidele peab füüsiline isik esitama:

● müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);

● müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja ise ei ole sõlmimas lepingut. Volikiri peab olema allkirjastatud müüja poolt.

füüsilisest isikust ettevõtja esitama:

● müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);

● müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri A-osa registrikaardi ärakirjal. Volikiri peab olema allkirjastatud füüsilisest isikust ettevõtja poolt.

juriidiline isik esitama:

● müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);

● müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt.